Korektury italštiny v Českém krumlově

Překladatelské agentury, sdružení překladatelů a tlumočníků, jednotlivci v Českém krumlově nabízející korektury italského jazyka.

Mgr. Jana Jarošová

| Český Krumlov|Soudní překladatel a tlumočník
Mgr. Jana Jarošová Český Krumlov

Překlady a tlumočení

jazyka italského

Ve spolupráci s rodilým mluvčím provádím korektury překladů do italštiny a revize překladů do češtiny.

Spolupracuje se soudními tlumočníky
Překlady a tlumočení