Korektury italštiny v Praze

Překladatelské agentury, sdružení překladatelů a tlumočníků, jednotlivci v Praze nabízející korektury italského jazyka.

Překladatelská agentura Channel Crossings - překlady a tlumočení Praha 8

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Channel Crossings, s.r.o.| Praha 8, Karlín|Překladatelská agentura

Spolehlivý partner pro firmy i jednotlivce,

pro malé i velké, pro polygloty i začátečníky

Nabízíme korektury překladů odborným korektorem, slohovou korekturu, předtiskovou korekturu, příp. korekturu textu rodilým mluvčím

Reference a zkušenosti zákazníků, certifikát Překladatelská agentura Channel Crossings - překlady a tlumočení, Channel Crossings, s.r.o., Praha 8
Garantovaná firma
ISO 9001:2000 systém řízení kvality
Spolupracuje se soudními tlumočníky
Překlady a tlumočení
ASKOT - Asociace konferenčních tlumočníků
JTP - jednota tlumočníků a překladatelů
Překladatelská agentura Aspena, s.r.o. Praha 4

Aspena, s.r.o.

Pobočka Praha| Praha 4, Nusle|Překladatelská agentura

Překlady, tlumočení a lokalizace

ASPENA | o třídu výš

Provádíme jazykové a odborné korektury prostřednictvím rodilých mluvčích a odborníků na danou oblast.

Garantovaná firma
ISO 9001:2008 systém řízení kvality
Překlady a tlumočení
GALA - Globalizační a lokalizační asociace
Překladatelská agentura GRAFICON, spol. s r.o. Praha 1

GRAFICON, spol. s r.o.

| Praha 1, Nové Město|Překladatelská agentura

Komplexní překladatelské a tlumočnické služby

od zkušených profesionálů a rodilých mluvčích.

Při překladech je korektura většinou součástí ceny – výjimku tvoří jazyky, které jsou méně časté (vyjma arabštiny, kde je korektura v ceně). Za další korekturu či za pouhou korekturu dodaného textu je možné si připlatit.

Překlady a tlumočení