Ing. Šárka Chorovská
Soudní překladatelka a tlumočnice

Ing. Šárka Chorovská Moravská Ostrava a Přívoz
Garantovaný překladatel

Můj hlavní přínos pro vás

Mohu se opřít o dlouholetou praxi, neustále se zdokonaluji, nebot´již 20 let žiji a pracuji v Itálii. Italský jazyk jsem sice studovala jako samouk, ale v průběhu let jsem podstoupila všechny stupně státních zkoušek tohoto jazyka s pozitivním výsledkem. Španělštinu, společně s ruštinou jsem vystudovala na Univerzitě v Miláně a své znalosti si opět ověřila postoupením mezinárodně uznávané státní zkoušky D.E.L.E. Všechny mé překlady do italštiny vždy projdou výstupní kontrolou rodilého mluvčího.

18.2.2018|poslední aktualizace

Soudní překladatelka a tlumočnice Ing. Šárka Chorovská Moravská Ostrava a Přívoz

Kvalitní překlady

Spokojenost - Dlouhodobá spolupráce


Kontakty

Moravská Ostrava a Přívoz
|
Zahradní 1696/5
+393 478 019 090|mobil
+420 720 187 094|mobil
sarka.chorovska|skype

Záruky kvality

Garantovaný překladatel

Profesní organizace

Spolupracuje se soudními tlumočníky
Překlady a tlumočení
JTP - jednota tlumočníků a překladatelů
Komora soudních tlumočníků

Online recenze zákazníků

2 zkušenosti zákazníků ověřených a garantovaných Registrem překladatelských firem
Hodnocení studentů jsou ověřována podle IP adresy, nejsou nikdy anonymní a Registr překladatelských firem má kontakt na hodnotitele a hodnocení ověřuje.
Ilona Kolarčíková
jednatelka
Český Těšín
8.4.2016
0.0.0.xxx
náš portál zná email / telefon studenta
S překladatelkou a tlumočnicí italského jazyka Ing. Šárkou Chorovskou spolupracuje naše agentura TEAM, jazykové služby, s.r.o. již od roku 2014 a všem jejím budoucím zákazníkům ji mohu s klidným svědomím vřele doporučit. Ing. Chorovská vyniká v překladech obecných, právních i technických textů a její překlady jsou vždy na nejvyšší možné úrovni. Velice si vážím…  jejího vstřícného přístupu, bezvadné komunikace a nekompromisního dodržování termínů, což je v naší branži neméně důležité.  
Přidat recenzi
Důležité oznámení

Soudní překlady poskytuji pouze pro italštinu.

Čísla a ukazatele

Za den přeložím maximálně 20 normostran.
Za den tlumočím maximálně 10 hodin.

Poznámka: Dle potřeby je možno se dohodnout na objemu práce za den. Záleží na typu daného překladu, na množství jiné práce, které v daném okamžiku zpracovávám.

Složení zákazníků

Pro 4 stálé zákazníky překládám 70% svojí produkce.
Moji zákazníci pracují v oblastech: Advokátní kanceláře a překladatelské agentury.

Objem zakázek

Týdně přijmu cca 3-8 zakázky.
Týdně průměrně přeložím 40-60 normostran.

Profesní životopis

Moje jazykové vzdělání

 • Státní zkouška všeobecná italština, Praha, 2002
 • Specializovaná státní zkouška překladatelská obor italština, Praha, 2007
 • Státní zkouška ze španělštiny D.E.L.E.,Mila­no, 2008

Moje vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání – doposud:

 • VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta, obor ekonomika průmyslu
 • Universita Statale Milano, obor ruština a španělština – jazyk a literatura

Moje motto

Se noi imparassimo a parlare, gli animali ci capirebbero meglio.

 • T. Guerra-

více o mě

Co byste o mě měli vědět

Možná, že ještě jeden citát o mě poví víc nežli dlouhé povídání:

Dicono che gli animali non hanno un\\\\\\\\\\\­\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‚a­nima… bè, io non ci credo. Se avere un\\\\\\\\\\\­\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘a­nima significa essere in grado di provare amore, fedeltà e gratitudine, allora gli animali sono migliori di tanti esseri umani. – J. Herriot –

Proč se zabývám jazyky

Překladatelství pro mne znamená umožňovat komunikaci lidí z různých kulturních, sociálních a ekonomických realit. Je pro mne nekončící studnicí nových, neskutečně zajímavých informací a zkušeností.
Je pro velice zajímavé moci se orientovat v neustále jiných situacích, poznávat stále nové a nové lidi a dozvídat se spoustu nových skutečností z jejich životů.

Proč jsou mé jazyky italština, španělština, polština, ruština…

Jsem přesvědčena, že je mnou povinností využívat znalosti, které jsem načerpala dlouholetým pobytemv Itálii. Jen přímým kontaktem v dané společnosti je možno načerpat komplexní znalosti a informace a předávat pak své zkušenosti v překladatelské práci. Španělštinu jsem vystudovala na Univerzitě v Miláně **a proto, abych prošla jednotlivými zkouškami, jsem musela absolvovat studium jak přimo ve Španělsku, tak i doplňkové studium **na akademii Cervantes v Miláně, mající pobočky po celém světě, specializující se na rozšiřování kultury španělsky mluvicích zemí.
Společně se španělštinouo jsem „oprášila“ znalosti celoživotního studia ruštiny.
Vzhledem k tomu, že studim jazyků mě baví a je pro mne koníčkem, snažím se zdokonalovat i dva další jazyky, ke kterým máme hodně blízko: slovenštinu a polštinu.

TIP Navštivte Registr překladatelských firem: Překladatelské služby > Překladatelské služby Ostrava

Moji zákazníci

 • Servizi Estero
 • Studio Longhini
 • Okresní Soud Ostrava
 • Krajský Úřad Ostrava
 • Česká Ambasáda Řím

Moje nejprestižnější zakázka

Velice zajímavé bylo doprovázet delegaci komise Krajského Úřadu v Ostravě v Benátkách, nebot´ jejich náplň práce byla pro mne, jako překladatele, velice zajímavá a tři dny, po které jsem jim překládádala a dělala průvodce, byly pro mne nezapomenutelným zážitkem.

TIP Seznam překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur poskytujících překlady a tlumočení

Proč si vybrat mě

 1. Dlouholetá praxe

 2. Neustálé studium jazyka

 3. Všechny texty projdou korekci od rodilého mluvčího

Moje výhody

 1. Orientace v praxi překládaného jazyka

 2. Rychlost

 3. Používání opravdu aktuálního jazyka

Moje tradice, historie a zkušenosti

Začala jsem s občasným překládáním jen pro pocit radosti. V průběhu let jsem zjistila, že je to přesně to, co jsem v životě hledala. Překladatelství je přesně ta disciplína, kterou považuji za své poslání a životní cíl.

A navíc…

Osobni přístup, to je záruka úspěchu. Ne jen anonymní provedení zakázky, ale práce přesně dle potřeby zákazníka!

TIP Navštivte Registr překladatelských firem: Překladatelské agentury > Překladatelské agentury Ostrava

Překlady italštiny

Moje překladatelské služby

Věnuji se překladatelství již dlouhou dobu, dovedu se přizpůsobit různým typům písemného projevu a snažím se dokonalý překlad daného textu, odpovídající co nejvíce originálu, ale přizpůsobený podmínkám cílového jazyka. V případě pochybností konzultuji rodilého mluvčího a obohacuji tak neustále své překladatelské zkušenosti. V kombinaci italština – čeština poskytuji i soudní překlady (překlady s razítkem).

Související služby

Použití CAT nástroje Trados

Používám Trados Studio, verze 2014, absolvovala jsem dva kurzy ke zdokonalení využívání programu, databází, glosářů. Považuji jej za velmi účinné zdokonalení práce při zabezpečení identity cílového textu vzhledem k originálu.

Ceník překladatelských služeb

položka komentář cena
CZE - IT, ESP - obecný překlad 1 NS  300 Kč
CZE - IT, ESP - odborný překlad 1 NS  400 Kč
ESP, IT - CZE - obecný překlad 1 NS  250 Kč
ESP, IT - CZE - odborný překlad 1 NS  350 Kč
Poznámka:

1 NS = 1800 úhozů.
Každá zakázka je jiná. Záleží na typu překladu, míře námahy, znalostí, případně pomůcek, kterých je zapotřebí k jeho vypracování, na požadované době vyhotovení, způsobu předání zakázky, tudíž ceny jsou pouze orientační. Zatím se mi stalo opravdu výjimečně, že jsme se se k klientem nedohodli.