Tlumočení italštiny v Českých Budějovicích

Překladatelské agentury, tlumočníci italštiny, soudní tlumočníci italštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Českých Budějovicích nabízející tlumočení italského jazyka.

Zdeněk Pumpr

| České Budějovice|Překladatel a tlumočník
Zdeněk Pumpr České Budějovice

ITALŠTINA

Tlumočení italštiny konsekutivní, simultánní i telefonické

Spolupracuje se soudními tlumočníky