Výuka italštiny v Jihlavě

Nejlépe hodnocené jazykové školy v Jihlavě nabízející výuku italštiny.

Jazyková škola Polyglot, spol. s r.o. Jihlava

Polyglot, spol. s r.o.

Jihlava| Jihlava
Jazyková škola Polyglot úspěšně působí na trhu již od roku 1989 a její aktivity stále narůstají. Nabízíme kvalitní výuku vedenou zkušenými kvalifikovanými lektory – českými…  učiteli i rodilými mluvčími. Ve výuce klademe důraz na rozvoj všech základních řečových dovedností – samostatného ústního projevu, samostatného písemného projevu, poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním. Studenti si osvojují rovněž gramatická pravidla a rozšiřují si slovní zásobu, která odpovídá jejich jazykové úrovni. Nově nabyté znalosti a dovednosti se učí správně používat v běžné praxi. Pořádáme kurzy pro veřejnost, firemní kurzy, dětské kurzy a pobytové kurzy. Kurzy po veřejnost otevíráme v ranních, dopoledních a večerních hodinách. Jsme vlastníky doložky MŠMT pro pomaturitní studium. V 70 místech České republiky organizujeme firemní výuku. Před zahájením kurzů proběhne jazykový audit, ve kterém stanovíme výchozí a cílovou úroveň jazykových znalostí studentů. Výuka postupuje podle zvoleného učebního plánu. Průběh každého kurzu od začátku pozorně sledujeme. Pravidelně hovoříme s klientem i s lektory o průběhu výuky a flexibilně přizpůsobujeme další průběh kurzu novým požadavkům klienta. Jazyková škola Polyglot je zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR.  

Přidat novou jazykovou školu