Překladatelské firmy Citonice dělající italštinu

Překladatelské firmy Citonice nabízející pro italský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Vlasta Komendová

Citonice | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady a tlumočení

češtiny, italštiny

 

Protože italština je pro mě prakticky druhou mateřštinou.Vložte nadpis…