Studium a práce v Itálii
Zdroje informací o italštině
Mapa

Italská gramatika

Stránky věnované vysvětlení italské gramatiky. Časování sloves, užití předložek, tvorba pasiva nebo pravidla podmínkových vět, toť obsahem. Mimo to navíc obligátní procvičování gramatiky italského jazyka.