Překladatelské firmy v Českém krumlově dělající italštinu

Překladatelské firmy v Českém krumlově nabízející pro italský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. Jana Jarošová

Český Krumlov | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady a tlumočení

jazyka italského

 

Nabízím profesionální překlady z/do italského jazyka včetně soudního ověření, tlumočení obchodních jednání v České republice a Itálii, tlumočení svatebních obřadů.