Skupinové kurzy italštiny pro veřejnost v Praze 3 pro úplné začátečníky

Veřejný kurz Komunikativní metodou Italština A1 IJ 2018

VK IJ A1 Komunikace | Kód kurzu
16.10.2018 | Poslední aktualizace

Hovor v mateřském jazyce je omezen na minimum z důvodu vytvoření autentického prostředí pro studium cizího jazyka. Studovaný jazyk se používá i při vysvětlování gramatiky a slovní zásoby.

Učebnice italštiny používané v tomto kurzu a Učitelé angličtiny vyučující v tomto kurzu:

Termín výuky

2.10.2018-29.1.2019|probíhá

Út
8:30 – 10:00

Proč si vybrat tento kurz italštiny?

Komunikativní metoda (Communicative approach) se dá nejsnáze charakterizovat jako určitý přístup k výuce. Její principy se dají stručně vyjádřit v následovně:

  • Důraz na výuku komunikace skrze interakci v italském jazyce.
  • Práce s autentickými texty skrze modelové situace.
  • Vytváření vhodných příležitostí pro studenty, aby se nesoustředili pouze na samotný jazyk, ale i vlastní proces učení se.
  • Zvyšování osobní zkušenosti studenta s cizím jazykem jako důležitý přispívající prvek výuky.
  • Snažit se propojit výuku jazyka ve třídě s jazykovými aktivitami studentů mimo výuku.

Přidat novou jazykovou školu