Překlady italštiny v Brně

Překladatelské agentury, překladatelé italštiny, soudní překladatelé italštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Brně nabízející překlady italského jazyka.

Chicory s.r.o.

Brno-střed | Překladatelská agentura

Chicory

překlady a tlumočení
  • Důležité oznámení

    Pro nové zákazníky zdarma vyhotovíme zkušební překlad v celkové délce 1 normostrany.

Můžeme poskytnout překlady podle nejpřísnějších evropských norem, kdy překladatel i korektor musí prokázat odborné i jazykové dovednosti. Díky této strategii můžeme dodávat překlady nejvyšší kvality takovým institucím ve státní správě, jako je např. Veřejný ochránce práv, nebo v průmyslovém odvětví nadnárodní společnosti Vestas, zabývající se větrnou energií, nebo z oblasti společenských věd překlad odborných publikací pro Archeologický ústav Akademie věd či Moravské muzeum. Největší objem zakázek je z oblasti technické (návody k používání) a z oblasti právní.

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed | Jazykové centrum

Překládáme, korigujeme, tlumočíme. Correctně!

Sem a tam. Tam a zpět. 30+ jazyků v centru Brna.

V samém cetnru Brna poskytujeme kvalitní odborné překlady a soudní překlady.

Soudní překlady

Jedná se o překlady úředních dokumentů – např. osobních dokladů (např. rodné, oddací či úmrtní listy), diplomů, vysvědčení, rozsudků, výpisů z obchodního či trestního rejstříku a podobně.

Překlady odborných textů

Do této skupiny zahrnujeme překlady textů z nejrůznějších oborů – jako např. marketing, technologie, zdravotnictví atd.

Kalkulace překladu

Každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi Vám proto zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na Váš konrkétní překlad.

Pro cenovou nabídku překladu vyplňte tento formulář.

Mgr. Karolina Křížová, Ph.D., překlady a tlumočení z italštiny

Brno-Královo Pole | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Mgr. Karolina Křížová, Ph.D.

Soudní překladatelka a tlumočnice italštiny

 

Hledáte zkušeného překladatele a tlumočníka z italštiny v Brně a okolí? Práci s italskými texty se věnuji již přes 20 let. Od roku 2006 vyhotovuji rovněž soudně ověřené překlady z italštiny (tj. překlady „s kulatým razítkem“).
Zaměřená jsem zejména na obchodní a právní problematiku (firemní dokumentace, pracovní smlouvy, dodavatelské smlouvy, kupní smlouvy, tlumočení obchodních jednání apod.); např. pro společnost ITP Group Brno s.r.o. vyhotovuji italské verze kompletní firemní dokumentace, včetně rozvah a výkazů zisků a ztrát. Zkušenosti mám však také s překlady z různých technických oborů (překlady manuálů v oblasti strojírenství, překlady bezpečnostních listů k chemikáliím, technických průkazů motorových vozidel, certifikátů kvality, tlumočení v provozu apod.). Např. pro Italský kulturní institut v Praze jsem vyhotovila soudní překlady veškeré technické dokumentace pro restaurátoské zákroky v sídle institutu.
Současně se zabývám překlady z italštiny ze společensko-vědních oborů (např. architektura, dějiny, archeologie, dějiny umění, politologie, sociologie).
Pokud chcete využít mých služeb, kontaktujte mě na tel. čísle 728 751 164 nebo e-mailem na adrese karolina.krizova@volny.cz

TIP Historie a hodnocení překladatelských agentur: Překladatelská agentura > Překladatelská agentura Brno

Mgr. Andrea Jacková Ph. D.

Brno-Černovice | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Mgr. Andrea Jacková Ph. D.

Obousměrné překlady pro italský jazyk

 

Italštině se věnuji přibližně dvacet roků. Získané praktické a zahraniční zkušenosti jsem si doplnila studiem na Masarykově univerzitě. Nabízím obousměrné překlady fyzickým osobám, firmám, nakladatelstvím i překladatelským agenturám. Ke všem zakázkám přistupuji individuálně a mám možnost konzultace s rodilými mluvčími. Viz moje webové stránky: www.andreaital­stina.cz